29 December 2017

રાજ્ય કક્ષા નાં મંત્રી  ૨૦૧૭ 
Belif | gujarat gk-Gujarat na agtyana sthalo ane vakhnati vastuo-ગુજરાતન...

Gujarati sahitya sansthao, gujarat sahitya acadamy

Color wheel, picker, rgb, code, combination, primary, secondary, tertiar...

Mixing Colors with ArtRage

Forest Department Forest Guard Exam, Vanaspati Shashtra, mcq on tree and...

Forest Department Forest Guard Exam, list of birds of Gujarat, bird sanc...

Identifying plants by leaves, identifying house plants, Identifying plan...

Railway, GPSC Exam Preparation, Paper, Gujarat Police Bharti, Study Mate...

Nadi bandh jillo Gk shortcut Trick for GPSC exam| GPSC exam tricks

"ગુજરાત ની આબોહવા અને કુદરતી સંસધનો" | અભ્યારણૉ,નદિઓ,જંગલો,દરિયો વગેરે ...

Belif | Most imp nadio,talavo ane sarovaro | Belif sutdy material

રાષ્ટ્રિય ઉદ્યાનો અને અભયારણ્યો

ગુજરાતના જિલ્લાઓ ભાગ-1 | Gujarat na jilla part-1 | District of Gujarat A...

Gujarat Na Jilla Ane Temani Rachna || GPSC,TET, TAT, TALATI || Star GK

Gujarat lok nruty | ગુજરાત ના લોકનૃત્યો, Talati, junior clerk, mamlatd...

ગુજરાત ની ડેરીઓ (Gujarat NI derio) | dairy of Gujarat | amul dairy | gen...

shabd samuh mate ek shabd,shabd samuh in gujarati pdf,shabdsamuh,shabd s...

kahevat in gujarati with meaning,rudhiprayog in gujarati with sentence,g...

tet 1 exam paper,tet 1 question paper 2017,tet 1 2012 paper solution,tet...

GK Bharat ni rajya vyavastha in gujarati mcq pdf,Bhartiya samvidhan book...

રાષ્ટ્રપતિ ની સત્તાઓ અને તેના કર્યો | Rashtrapati in Gujarati, president...

રાજ્ય અને રાજ્યપાલ | Rajya and rajyapal | general knowledge Gujarati for...

Rajyasabha Gk | Constitution of India in Gujarati | Rajyasabha bandharan...

Bandharan Shortcut tricks | Constitution of India in Gujarati short tric...

28 December 2017

Short Story on multiplication - Maniram and Bhola - Part1 - Hindi

हिन्दी के 61 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न [जरूर पढे ]

100 Computer Gk (General Knowledge) Samany Gyan in Hindi Questions and ...

कम्प्युटर के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न

Navodaya Vidyalaya Maths video 2018, Navodaya Exam 2018, navodaya vidy...

Navodaya Vidyalaya Entrance Exam 2018 | नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2018

Apurnank, Types of fraction, Rules, Equivalent, Proper Improper, Mixed, ...

"ગણિત"। સરેરાશ । સરાસરી । MATHS | AVERAGE

Basic Knowledge Of Maths | GPSC | IBPS | SBI PO |

What is NITI Aayog ? | नीति आयोग क्या है ?

Economics : पंचवर्षीय योजना | Indian Economy Lecture for SSC , UPSC , I...

Polity Science : President | राष्ट्रपति | Indian Constitution Quiz

Polity Science : पंचायती राज व्यवस्था | Indian Constitution Quiz | SSC ,...

Gk Tricks | भारत के प्रमुख बंदरगाह (Sea Port) & राष्ट्रीय जलमार्ग (Wate...

Gk in Hindi | भारत देश के पर्वत

Gk In Hindi | पृथ्वी का वायुमंडल(Atmosphere) | ग्रीन हाउस प्रभाव | SSC/M...

Gk Hindi | खोज / अविष्कार | Science Gk Tricks for SSC | IAS | PCS | Rail...

Gk Hindi | राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण

Indian Geography : भारत के खनिज संसाधन | Metal and Nonmetal Minerals Pro...

Gk Hindi | भारत की प्रमुख झीले | SSC ,MPPSC,UPSC,Railway Exam

Geography : Ocean current | महासागरीय जलधाराएँ | Geography GK Question ...

Gk Tricks | भारत के प्रमुख नदी बांध (Dam) | SSC/MPPSC/UPSC/Railway Exam

Gk Hindi | History:- part -1 | मध्यकालीन भारत :- दिल्ली सल्तनत

Indian History : Ancient History | प्राचीन भारत

વર્તુળ : પરિઘ અને ક્ષેત્રફળ | Circle : Circumference And Area | Vartul ...

Power and Exponents in gujarati, Power vs Exponent, math, ganit, laws, r...

Perimeter of square and rectangle, choras ni parimiti, lambchorach, math...

STD 8 MATHS AREA AND VOLUME OF A CYLINDER

Kshetrafal in gujarati, xetrafal, choras,lambchoras, Area of square form...

Clock related angle problem with solutions shortcuts formula reasoning t...

Verbal Reasoning Calendar problem, Aptitude Shortcut Trick, MPHW, GPSSB ...

LCM and HCF examples, GCF, Least common multiple, Height common factor, ...

Maths Shortcut tricks simplification in Gujarati | Sadu rup apo | Series...

27 December 2017

The Planet Song for Children

Planet Song | preschool learning

Learn Solar System - Kids Educational Video

Day and Night Explanation,Causes Science for Kids

Days of the Week Song - 7 Days of the Week - Children's Songs

Months of the Year Song - 12 Months of the Year - Kids Songs

Learn Domestic Animals | Animated Video For Kids | Hindi Animation Video...

Learn Fruits in Hindi | Fruits Name in Hindi | Animated Learning Video F...

Learn Hindi : Vegetables (English)

Flowers Name in Hindi for Class 3 Kids

Learn Names of Flowers | Flower Names in Animation Video | Learning for ...

હ્રસ્વ ‘ઉ’ વાળા ગુજરાતી શબ્દો | Kids Video by Puran Gondaliya | Gujarati...

દીર્ઘ ‘ઈ’ વાળા ગુજરાતી શબ્દો | Kids Video by Puran Gondaliya | Gujarati ...

હ્રસ્વ ‘ઇ’ વાળા ગુજરાતી શબ્દો | Kids Video by Puran Gondaliya | Gujarati...

‘આ’ સ્વરવાળા ગુજરાતી શબ્દો | Kids Video by Puran Gondaliya | Gujarati Pa...

‘અ’ સ્વરવાળા ગુજરાતી શબ્દો | Kids Video by Puran Gondaliya | Gujarati Pa...

શાકભાજીના નામ | Vegetables Name in Gujarati & English | Kids Video by Pu...

જંગલી પ્રાણીઓ | Wild Animal Name In Gujarati by Puran Gondaliya

પાલતુ પ્રાણીઓ | Pets Animal Name In Gujarati by Puran Gondaliya

1 to 100 Gujarati | Gujarati Ekda| ગુજરાતી અંક | ગુજરાતી એકડા |

ગુજરાતી મૂળાક્ષરો | Gujarati Kakko | Gujarati Alphabet | Puran Gondaliya

24 December 2017

English | Lecture 02 | How to Prepare Tense ? | Chart of 9 Tense

English | Lecture - 01 | કેવી રીતે તૈયારી START કરવી ? | By GPSC Online

Gujarat na Jillao - Jellaoni Taiyari kevi rete karasho? || DISTRICTS OF...

STD 1 TO 5 ALL SUBJECT PART 1 | QUESTION AND ANSWER | EDUCATION UPDATE |...

Profit and Loss -Nafo Ane Khot -3- Maths in Gujarati -Nikunj Godeshvar

Profit and Loss -Nafo Ane Khot -2- Maths in Gujarati -Nikunj Godeshvar

Nafo Khot, Napho, Profit and Loss Calculation, Shortcut tricks for quant...

All possible government recruitment ( jobs ) in Gujarat 2017 - 2018

Work And tIme | Kam Ane Samay | Kam Aur Samay| GPSC | IBPS | SBI PO |

Simple interest, Difference between simple interest and compound interes...

Maths - Chkrvruddhi Vyaj- Compound interest

ઘનમૂળ ની ગણતરી માત્ર 2 સેકન્ડ મા

Std 10 - Trigonometry , (ત્રિકોણમીતી)||ધોરણ-૧૦ ગણિત||easy trick||how to ...

ગણિત માં પાસ થવા માટેનુ ૧૦૦% પ્લાનિંગ ધોરણ ૧૦ GSEB

પાયથાગોરસ પ્રમેય સરળ સમજુતી, Pythagoras Theorem Proof in Gujarati

પાસ થવાનું પંચામૃત: ધો.10 - ગણિત - પ્રકરણ-1,2,3 - (2-2-16)

ARISAANU SUTRA STANDARD 10 SCIENCE AND TECHNOLOGY

Science and Technology Quiz Question in Gujarati Language, Samanya Vigya...

Gujarat no itihas || 100 MCQ ગુજરાતનો ઇતિહાસ

ભારતની ભૂગોળ |India Geography Imp Question For TET|TAT|HTAT|GPSC|Talati|PSI

General Science in Gujarati PDF | GK in Gujarati | General Knowledge | S...

News 24 Dec 17